Leszek Teusz

leszek4
Leszek Teusz

Leszek Teusz – dr. hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie Filologii Polskiej, literaturoznawca. Autor książek: „Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Góry…” Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002; Wojciecha Stanisława Chrościńskiego późnobarokowa epika biblijna: „Józef do Egiptu od braci przedany”, „Job cierpiący”, „Aman”. Poznań 2011 oraz licznych artykułów i studiów z dziejów kultury, literatury i języka w czasopismach i pracach zbiorowych; współautor podręcznika języka polskiego do liceum Skarbiec języka, literatury, sztuki, Poznań 2002 (2 wyd. 2004), wyróżnionego w roku 2005 przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Laureat nagród naukowych I, II i III stopnia Rektora UAM. W latach 1993 – 2001 zaangażowany w realizację Międzynarodowego Programu Integracji i Wymiany Kulturowej z Guardini Stiftung z Berlina. Wielokrotny uczestnik stypendiów zagranicznych: Pax Christi Werk Janineum (Wiedeń), Marian Szyrocki Stipendienprogramm, Mellon Foundation, Fritz Thyssen Stiftung, Katholischer Akademischer Ausländer – Dienst, Herzog August Bibliothek, (Wolfenbüttel, Niemcy). Autor merytorycznego opracowania i scenariusza wystawy „Geniusz Leonarda da Vinci” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (XII 2011 – X 2012). Członek powołanej na Uniwersytecie Gdańskim Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Filmie Polskim.  

Ta konferencja jest dla Ciebie

Odpowiedz na wezwanie, dołącz do nas, i zacznij budować swój biznes na mocnym fundamencie jakim jest Jezus Chrystus!