Oferta

Rejestracja w terminie:
Cena:
do 05.12.2019
430,00zł
6.12.2019 - 18.03.2020
470,00zł
od 19.03.2020
530,00zł

Jeśli chcieliby Państwo zostać partnerem Konferencji, prosimy o kontakt z organizatorami.

Jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w całej Konferencji i zależy Państwu na obniżce ceny, prosimy o kontakt.

Dane do przelewu

Istnieje możliwość płatności przelewem (po wcześniejszej rejestracji przez BRFH)

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent w Archidiecezji Poznańskiej.

Poznań, ul. Głogowska 92

konto 98 2530 0008 2058 1010 3300 0001

Tytułem: darowizna na cele kultu religijnego – BRFH -“Imię i nazwisko uczestnika”

Korzystając z tej opcji, po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie transakcji na talent.poznan.kontakt@gmail.com
Zasady rozliczania wpłat

Konferencji “Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” jest wydarzeniem ewangelizacyjnym i dokonane wpłaty są traktowane przez organizatora – Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent w Archidiecezji Poznańskiej, jako darowizna na rzecz kultu religijnego.

Duszpasterstwo nie wystawia faktur. Dowodem przekazania darowizny pieniężnej jest potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy Duszpasterstwa.

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

   1. (…)

   2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

    1. (…)

    2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.