Prelegenci

Andreas Widmer

Andreas E. Widmer

Andreas E. Widmer jest dyrektorem Ciocca Centre for Principled Entrepreneurship w The Busch School of Business & Economics Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

Wcześniej współtworzył The SEVEN Fund, organizację dobroczynną promującą biznesowe rozwiązania kwestii ubóstwa. Widmer zaprawionym biznesmenem z doświadczeniem w zakresie zaawansowanych technologii, międzynarodowej strategii biznesowej, doradztwa i rozwoju gospodarczego.

Andreas jest autorem książki "Strażnik Świętego Papieża: Świadectwo o Janie Pawle II", książki zawierającej lekcje przywództwa, których Widmer doświadczył służąc jako szwajcarski gwardzista chroniący papieża Jana Pawła II, a udoskonalił w trakcie swojej owocnej kariery biznesowej.