3-4 listopada 2017, Poznań

Konferencja dla przedsiębiorców

Konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie odkrywania i budowania biznesów w oparciu o katolicki system wartości. Coraz więcej przedsiębiorców odszukuje swoją tożsamość jako dzieci Kościoła Chrystusowego i chce kierować się w życiu Bożymi zasadami.

Tytuł Konferencji zawiera podstawową hierarchię wartości chrześcijanina i stanowi hasło, pod którym chcemy zjednoczyć polskich przedsiębiorców. Starodawne porzekadło „Co dwie głowy, to nie jedna“ zapowiada wielkie bogactwo praktycznych rozwiązań, ponieważ spotkają się ze sobą osoby, które wyznają podobny system wartości, a także prowadzą podobny styl aktywnego życia.

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

„Bóg powinien być zawsze na pierwszym miejscu.“ Przyzwyczailiśmy się do tego stwierdzenia wielokrotnie powtarzanego w Kościele. Natomiast zastosowanie go w zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej jest zawsze nowe. Osobiste praktyki pobożne, to dopiero punkt wyjścia do zastosowania Prawa Bożego w zasadach funkcjonowania firmy. Jednak to wiara przedsiębiorcy i jego znajomość Bożych zasad, jest tutaj kluczowa. Na konferencji wskażemy przykłady praktycznej realizacji stawiania Boga na pierwszym miejscu.

Bóg

Zaangażowanie przedsiębiorcy w pracę jest często przyczyną dramatów rodzinnych. Nie trzeba ich wymieniać, wszyscy możemy wskazać wiele z nich, choćby rozwodów. Bóg jednak chce jedności małżeńskiej, która skutkuje dobrym funkcjonowaniem całej rodziny. Zgłębianie Bożych wskazań czasami przybiera bardzo emocjonalny charakter, bo dotyka to czasem naszych bolesnych wspomnień. Jest to jednak także oznaka, jak istotna to dla nas sprawa i nie można jej zostawić bez konkretnego działania.

Rodzina

W prowadzeniu firmy walczą ze sobą podejście ukierunkowane na bezwzględne uzyskanie maksymalnych zysków ze spojrzeniem odwołującym się do Boga, który nas powołał, abyśmy we wszystkim pełnili Jego wolę, także w zarabianiu pieniędzy. Wprowadzenie Bożych zasad w działalności gospodarczej skutkuje nie tylko większą sprawiedliwością, ale przekłada się także na spokój serca i głębokie poczucie spełnienia, którego nie dają żadne pieniądze.

Firma

Postawa hojności jest sekretem uczestniczenia człowieka w Bożej dobroci. Bardzo mono uczy tej postawy Pismo Święte. Stary Testament, który jest wychowawcą mówi o dziesięcinie. My żyjemy w czasach Nowego Testamentu i jesteśmy zdolni, aby w Duchu Świętym rozeznać, jak wielki ma być nasz dar, z tego, co zarobimy. Wspieranie z miłości naszych bliźnich oraz łożenie na ewangelizację to priorytety. Jednak warunkiem jest szczera intencja serca.

Hojność
Ekonomia Komunii
A więc „dawać” […] Dawajmy zawsze: obdarzajmy uśmiechem, zrozumieniem, przebaczeniem, ofiarujmy gotowość słuchania, naszą inteligencję, wolę; podarowujmy naszą dyspozycyjność, nasz

Więcej...

Walka wewnętrzna
Spowiedź w życiu przedsiębiorcy. „Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego”

Więcej...

Prelegenci

Wszyscy Prelegenci

Uwielbienie Jezusa Chrystusa - En Christo

Misja En Christo to wspólnota która istnieje, aby tworzyć kulturę życia w Chrystusie - miłą Bogu - uobecniającą Królestwo Boże - jak jest w Niebie, tak na Ziemi - poprzez modlitwę osobistą, wspólne uwielbienie, ewangelizację w mocy Ducha Świętego, odnowę życia i budowanie jedności chrześcijan. Ważnym elementem naszej kultury życia jest WIELBIENIE i MODLITWA WSTAWIENNICZA.

Diakonia uwielbienia i diakonia modlitwy wstawienniczej Misji En Christo służy Kościołowi podczas różnych wydarzeń. Stajemy w śpiewie świadomi obecności Boga, zdecydowani koncentrować się tylko na NIm - dziękujemy Mu, chwalimy Go i wywyższamy Go. Kiedy On łaskawie przyjmuje zaproszenie i zaczyna działać, wówczas wszystko co dobre i piękne może się wydarzyć – bo w Nim wszystko jest możliwe. Bywa, że pośród Ludu Bożego są osoby potrzebujące szczególnej łaski uwolnienia i uzdrowienia ciała i duszy - powołani do tego wystawiennicy modlą się indywidualnie za takie osoby zgodnie z Biblijną zachętą, a nasz miłosierny Tata obdarza nas wtedy wszystkim co prawdziwie Dobre.

Warsztaty

W ramach warsztatów będziemy pracować w grupach, aby każdy mógł podzielić się swoimi refleksjami i doświadczeniem. W ten sposób chcemy się lepiej poznać i ściślej współpracować we wdrażaniu wartości w naszą polską rzeczywistość.

 

Program

Piątek, 3 listopada 2017 r.

 

1430
rejestracja
1530
otwarcie i modlitwa
- ks. dr Rafał Ostrowski
 
"Czym jest Ekonomia Komunii"
- dr inż. Stanisław Grochmal
 
"Doświadczenie w zarządzaniu firmą Ekonomii Komunii - relacje"
- Bogusław Musiolik, Alojzy Lazar
 
"Doświadczenie w zarządzaniu firmą Ekonomii Komunii - wartości"
- Andrzej Miłkowski
 
"Narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami Ekonomii Komunii"
- Teresa Twardosz
 
praca w grupach
2000
 bankiet

Sobota, 4 listopada 2017 r.

 

800
"Spowiedź przedsiębiorcy"
- o. Jordan Śliwiński OFMCap,
Szkoła dla Spowiedników
 
„Wpływ spowiedzi na życie przedsiębiorcy"
- Patryk Białas, Nostra Res
 
"Spowiedź - źródło mojej radości"
- Tomasz Ratajczak, Duszpasterstwo Talent
 
praca w grupach
1200
Eucharystia
 
obiad
 
"Spowiedź pobudza nową ewangelizację"
- Tom Peterson, Legatus
 
"Jak budować rzeczywisty kapitał firmy? Uwagi o etyce i moralności w biznesie"
- Krzysztof Witkowski, Duszpasterstwo Talent
 
"Uczciwość w biznesie"
- Igor Gielniak, Towarzystwa Biznesowe
 
praca w grupach
 
Uwielbienie Jezusa Chrystusa
- En Christo
1900
zakończenie
W czasie całej Konferencji możliwość skorzystania z indywidualnej modlitwy wstawienniczej.
W sobotę do południa możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

 

marker1 KONFERENCJA

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki, Poznań, ul. Głogowska 92
 

 EUCHARYSTIA

Kościół Matki Boskiej Bolesnej, Głogowska 97

Patronat Honorowy

herbg

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Organizator

 

 

 

Rejestracja:

Karolina Krzywda
603 728 848

Kontakt dla mediów:

Dominik Górny
695 732 393

Zarejestruj się już dziś!

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

logo-fundacja-kopia
ekonomia
logo-talent-2-kopia

 

PARTNERZY

logo-czarne
nostra-res-1-kopia
logo-kopia
logo-thc-z-gwiazdami-kopia
logo_enchristo_nowe
2_cz-kopia

 

SPONSOR GŁÓWNY

bez-nazwy-1

 

WSPÓŁPRACA

logo_antkowiak-gebiak-kopia
pobrane-kopia
imerco-m
eurocentr-kopia
bez-nazwy-2-kopia
2
pobrane-kopia
wgow
1977906-konferencje-skrzydla-biznesu-kopia
FIGHTER
mam-color

 

PATRONAT MEDIALNY

opoka
EuroPartner
glos
ipolska24
codziennypoznan-kopia
ms-logo
Aspekty Kulturalne
images-1-kopia
glos-wagrowiecki-kopia
logo-25-lecia-spl-1-kopia
wig_logo
logo_kontakt
figwm_logo-kopia
ttg_wg_logo_male-kopia